Om oss

Intensjon
Etablering av et kombinert kunstis- og multisportdekke vil gi et gratis aktivitetstilbud for barn, unge og voksne, et tilbud som ikke finnes ellers i kommunen. Det vil utgjøre et godt rekrutteringsgrunnlag for regulerte idrettsaktiviteter. Vi vil samarbeide med Bua for gratis utlån av personlig utstyr.

Vi har begynt oppbyggingen av egenkapitalen for vårt nærmiljøanlegg med et kunstis- og multisportdekke. Veien dit går via spillemidler, fond, støtteordninger, sponsorer i bedriftsmarkedet og kronerulling blant Frogns innbyggere. Mer informasjon finner du på: www.løkka-stadion.no

Dette har vi på plass:
Vi har signert en leieavtale på 25 år med Frogn kommune.
Vårt nærmiljøanlegg tildeles spillemidler for 2,1 millioner ved fullført prosjekt.
Vårt anlegg godskrives mva kompensasjon for 25 % av totalinvesteringen.
Muligheter for støtte gjennom tiltaksmidler, stiftelser og forbund.
Anlegget vårt tilfredsstiller kravene for strømstøtte for frivillige organisasjoner.
Et AS eid av vår frivillige org. vil stå som eier av anlegget.

Dette jobber vi med:
Avtale med en hovedsponsor – inntil 25 års avtale, vantreklame – stor, hovedbankforbindelse og lånegiver på mellomfinansiering.
Avtaler med gullsponsorer – inntil 20 år, vantreklame – medium.
Avtaler med sølvsponsorer -10 år, vantreklame – medium.
Avtaler med bronsesponsorer – 5 år, vantreklame – medium.
Avtaler med Løkka/driftssponsorer – 5 år, 3 år og 1 år, logo – reklameskilt.
Avtaler med driftssponsorer